Photo Highlights: “Kavyanjali Ek Sham Amar Jawano Ke Shaurya Ke Nam”, Homage to Pulwama Martyrs

Photo Highlights: “Kavanyajli Ek Sham Amar Jawano Ke Shaurya Ke Nam”, Homage to Pulwama Martyrs