Photo Highlights: Shaurya Diwas Samaroh of Kargil Martyr Capt Vijayant Thapar

New Delhi :– Photo Highlights: Shaurya Diwas Samaroh of Kargil Martyr Capt Vijayant Thapar