Video Highlights: Shaurya Diwas Samaroh of Kargil Martyr Capt Vijayant Thapar

New Delhi :– Video Highlights: Shaurya Diwas Samaroh of Kargil Martyr Capt Vijayant Thapar